weight gain

  1. Noun, Medicine-Health kilo alma
ağırlığın artışı
şişmanlamak Verb
kilo almak Verb