whatever

 1. (her) ne.
  Do whatever you like: (Her) ne istersen yap = İstediğini yap.
  whatever it may be: Her ne olursa.
 2. (her) ne kadar.
  Take whatever you like of these: Bunlardan ne kadar istersen al.
 3. ne.
  whatever do you mean? Ne demek istiyorsun?
 4. herhangi bir, hangi, hangisi olursa olsun.
  Any person whatever: Herhangi bir kimse (kim olursa
  olsun).
  whatever book you choose: Hangi kitabı seçerseniz.
 5. (olumsuz fiillerle) hiç, asla, kat'iyen, zerre kadar.
  He has no chance whatever: Hiç mi hiç şansı
  yok.
  None whatever: Asla, hiçbiri.
  He won't say anything whatever: Hiçbir şey söylemiyor.
  He has no interest whatever : Zerre kadar ilgi göstermiyor.
 6. bazı, (her) ne ise, ne olursa olsun, ne gibi, ne çeşit.
  whatever the reason he refuses to go:
  Bazı sebeplerden gitmek istemiyor = sebebi her ne ise gitmek istemiyor.
  He agreed to make whatever repairs might prove necessary: Ne gibi tamir gerekirse yapmaya razı oldu.
sorumluluk kabul edilmez
ve benzer, vesaire.
Anyone seen carrying bags, boxes, or whatever , was stopped by the police:
Torba, çanta vesaire taşıyanların hepsini polis yakaladı.
ne olursa olsun.
Ne yaparsan yap.