wheeze

  1. Verb hırıldamak, hırıltı ile solumak, hırıltılı nefes almak, hışıldamak.
    His asthma was causing him to wheeze.
  2. Noun hırıltı, hışıltı, hırıltılı ses, güçlükle soluma, nefes darlığı.
  3. Noun harcıâlem deyim/ şaka/ fıkra.