when the law comes into effect

  1. kanun yürürlüğe girdiğinde