wide opening

  1. geniş delik
  2. borsanın açılışında menkul kıymetlerin arz ve talep fiyatları arasında epey farklılık bulunması