widely-held opinion

  1. Noun yaygın düşünce
yaygın düşünce