wince

  1. vuruş/darbe vb.'den sakınma(k)/ çekinme(k), ürkme(k), ürkerek geri çekilme(k).
    without winceing =
    without a wince: göz kırpmadan, çekinmeksizin.