wise after the event

  1. yanlış bir iş yapıldıktan sonra akıl öğretme, tekerlek kırıldıktan sonra doğru yolu gösterme.
iş işten geçtikten sonra akıllanmak/ aklı başına gelmek.