within the meaning of the law

  1. kanunun anlamı içinde
  2. Adverb kanun kapsamında
kanunun anlam çerçevesi içinde
bu kanunun anlamı çerçevesi içinde