wizened

  1. Adjective pörsük, pörsümüş, buruşuk, buruşmuş, kart.