work contract

  1. hizmet akdi , hizmet sözleşmesi
  2. iş sözleşmesi
istisna sözleşmesi Noun, Law
götürü iş sözleşmesi
(US) götürü iş sözleşmesi
(US) götürü iş
götürü iş