work farm

  1. Noun ıslah çiftliği: suç işleyen çocukların ıslah için çalıştırıldıkları çiftlik.
çiftlik işi
çiftlikte çalışmak Verb