working agreement

  1. muvakkat anlaşma
  2. iki memleket arasında geçici gümrük ve ticaret anlaşması
  3. iş sözleşmesi
  4. geçerli anlaşma
ortak girişim sözleşmesi