working cover

  1. hasar frekansının fazla olmasının beklendiği ve sedan şirketin konservasyonunu aşan kısmı belirli bir
    limite kadar temin eden bir hasar fazlası reasür