worm out

  1. Verb ağzından sır kapmak
bir şeyden kaçamak yapmak Verb
ağzından laf almak Verb
karşısındakinin ağzından ustalıkla laf almak Verb