wrap up a case to one's own satisfaction

  1. Verb bir davayı istediği şekilde sonuçlandırmak