write on both sides of a piece of paper

  1. Verb bir kâğıdın her iki yüzüne de yazmak
  2. Verb bir kâğıdın her iki yüzüne yazmak