write on one side of the paper only

  1. Verb kâğıdın yalnız bir yanına yazmak