yard grass

  1. Noun kabaçayır (
    Eleusina indica): evlerin bahçelerinde ve tarlalarda biten bir yıl ömürlü kaba çimen.