yargı açısından değerlendirmek

  1. Verb, Law to entertain