yellow journalism

  1. aşağı cinsten gazetecilik
  2. yaygaracı gazetecilik