yellow streak

  1. Noun korkaklık eğilimi, bir kimsenin karakterinde korkaklık/ alçaklık/ namertlik emaresi.
spot sarı nokta korkaklık eğilimi