yeri doldurulamayacak kadar başarılı olmak

  1. Verb to be a hard act to follow