yeri doldurulamayacak kadar başarılı olmak

  1. Fiil to be a hard act to follow