zinc-based paint

  1. Noun, Chemistry çinko esaslı boya, çinko bazlı boya