1. komşu
  2. yakın kimse veya şey
  3. Fiil komşu olmak
  4. Fiil yakın olmak
  5. Fiil yaklaşmak
  6. Fiil yaklaştırmak
komşusunun neler karıştırdığını bilmek Fiil
komşusunu şikâyet etmek Fiil
kapı komşusu
yemek masasında birinin yanında oturan kişi
çevre halk
civar halk
komşu ülke
komşu ev
bitişik ev
bir gayri menkulün bitişiğinde olmak Fiil
bitişik mülk
biriyle komşu olmak Fiil
komşunun ışığına engel olmak Fiil