1. (a) çarp(ış)mak, (b) tesadüf etmek, karşılaşmak, rastgelmek, (c) baliğ olmak, toplamı … tutmak/ -e varmak,
    ulaşmak, (d) karşılaşmak, maruz kalmak, başına gelmek, (e)
    run oneself into the ground: çok yorulmak, pestili çıkmak.
kredi krizine girmek Fiil
çok pahalılaşmak Fiil
büyük muhalefetle karşılaşmak Fiil
eski bir dostla karşılaşmak Fiil
kavgaya girişmek Fiil
çetrefilli sorunlarla karşılaşmak Fiil
çetrefilli sorunlarla karşılaşmak Fiil
borca girmek Fiil
beş haneli rakamları bulmak Fiil
(gelir) beş haneli rakamlara ulaşmak Fiil
zor satmak Fiil
pazarlama güçlükleriyle karşılaşmak Fiil
para ele geçirmek Fiil
paraya konmak Fiil
altı baskı yapmak Fiil
on baskı yapmak Fiil
ifrata kaçmak, aşırı/fazla ileri gitmek.
binleri bulmak Fiil
başı belaya girmek Fiil
çöle dönmek Fiil
arka arkaya talihin gülmesi
bir koşu tutturmak Fiil
koşmaya başlamak Fiil
birden bire koşmak Fiil
bir arabayı garaja sokmak Fiil
hızla engellerle karşılaşmak Fiil
son hızla çarpmak.
mektubu bir dosyaya koymak Fiil
imkânsızı yapmaya kalkışmak Fiil
karşı koymalar ile karşılaşmak Fiil
başını taştan duvara çarpmak (inatçı davranmak , boş yere inat etmek , aşılmaz güçlüklerle karşılaşmak Fiil
(dalgakıran) denize uzanmak Fiil
birini gereksiz masraflara sokmak Fiil
binleri bulmak Fiil
bu beni çok masrafa sokacak
aşılamaz güçlükler