1. sergeant
  2. head man
  3. (mil) sergeant
  4. İsim, İnşaat site attendant
sergeant
warrant officer
flight sergeant
master sergeant
Sergeant York Özel Isim, Sinema
crony relationships İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Orduda onbaşıdan ... gelen erbaş