ıncompetence

ana atardamar yetersizliği: ana atardamar kapakçığının anormal kapanması nedeniyle kanın sol karıncığa geri itilmesi.
yetersizlik, yeteneksizlik, ehliyetsizlik, beceriksizlik, kabiliyetsizlik, liyakatsizlik. İsim
yasal yetersizlik, kanunî ehliyetsizlik. İsim, Hukuk
işinin ehli olmayış
(US) kanıtın yetersizliği
tanıklık yapma ehliyeti olmama
başarmaya yeteneği olmama
kısıtlılık kararı İsim, Hukuk
dava açma ehliyeti olmamak Fiil
kısıtlılık İsim, Hukuk
yetersizlik itirazı
mesleki yetersizlik İsim, İstihdam