ıncompetence

ana atardamar yetersizliği: ana atardamar kapakçığının anormal kapanması nedeniyle kanın sol karıncığa geri itilmesi.
yetersizlik, yeteneksizlik, ehliyetsizlik, beceriksizlik, kabiliyetsizlik, liyakatsizlik. Noun
yasal yetersizlik, kanunî ehliyetsizlik. Noun, Law
işinin ehli olmayış
(US) kanıtın yetersizliği
tanıklık yapma ehliyeti olmama
başarmaya yeteneği olmama
kısıtlılık kararı Noun, Law
dava açma ehliyeti olmamak Verb
kısıtlılık Noun, Law
yetersizlik itirazı
mesleki yetersizlik Noun, Employment