ındictment

iddianamenin kabulü İsim, Ceza Hukuku
ithamname
birine karşı dava açmak Fiil
suçlamanın dayanağı
ithama esas olan madde
iddianameye itiraz
görülen belirli bir eksiklik nedeniyle iddianameye itiraz
bir ithamı reddetmek Fiil
suçlama iddianamesi hazırlamak Fiil
davayı düşmeye bırakmak Fiil
iddianame hazırlamak, iddianame sunmak Fiil, Ceza Hukuku
yeni itham nedenleri İsim
delil yetersizliğinden bir ithamnameyi reddetmek Fiil
sav Hukuk
suçlama, suç isnadı, ittiham.
bring an indictment against someone: birisi aleyhinde dava açmak. İsim
savca, suçlama yazısı, iddianame, ithamname.
bill of indictment: jüri heyetine sunulan resmî ithamname.

joint indictment: toplu savca, birkaç kişiyi birden suçlayan ithamname.
İsim
sanığın suçlu olduğunu bildiren jüri kararı. İsim
(bir şeyin aleyhindeki) delil, kanıt.
This is a clear indictment of government mismanagement:
Bu, hükümetin fena yönetiminin açık bir delilidir.
İsim
iddianame İsim, Ceza Hukuku
iddianame İsim, Hukuk
savcının iddianamesi
ölüm cezası gerektiren bir suçla suçlayan bir ithamname
birine karşı bir ithamname vermek Fiil
bir ithamname vermek Fiil
bir ithamnamenin şekli İsim
dava açmak Fiil
bir ithamname takdim etmek Fiil
bir ithamı nakzetmek Fiil
davayı bozmak Fiil
bir ithamnameyi bozmak Fiil
aleyhine dava ikame etmek Fiil
ek iddianame, genişletilmiş iddianame, bir önceki iddianamenin yerini alan yeni iddianame İsim, Hukuk
bir suçlamayı reddetmek Fiil
diğer tarafın iddialarını reddeden layiha
savlık Hukuk