1. waterfall
  2. cascade
  3. chute
  4. fall
cataract
to cascade Fiil
sault
cascade
chute
waterfall

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir nehrin yüksek bir yerden gürültü ... meydana gelen büyük çağlayan