havagazı. İsim
kömür yanarken çıkan gaz. İsim
yağlı kömür
gazhane kömürü
gaz kömürü