(on the) job training

işbaşında eğitim
hizmet içi eğitim İşletme
işbaşı eğitimi
iş başında eğitim (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
meslek içi eğitim İsim, İstihdam
görev başında staj
(US) görev başında staj