... shall be construed to mean ....

  1. Hukuk ... ... olarak anlaşılmalıdır.
  2. Hukuk ... ... olarak yorumlanmalıdır.