1. İsim, Tarih the Sublime Porte

Osmanlı Devleti’nin idâre merkezi