basic english

  1. İsim Basit/Temel İngilizce: İngilizce öğretiminde ve milletlerarası yardımcı dil olarak kullanılmak üzere
    850 sözcükten kurulmuş İngilizce. Sadece
    Basic ile ayni anlama gelir.