convention on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters

  1. İsim, Uluslararası Hukuk Hukuki ve Ticari Konularda Adli ve Gayriadli Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme