deputy undersecretariat of ınstitutional management services

Kurumsal Yönetim Hizmetleri Müsteşar Yardımcılığı İsim, Kurum İsimleri