douglas fir

  1. İsim Amerika köknarı
    (Pseudotsuga taxifolia, P. mucronata, P. Douglasii): KB Amerikada yetişir. Yüksekliği
    60 m.'yi bulur. Kerestesi sağlam ve makbuldür. Oregon eyaletinin simgesi.
    Oregon fir, Oregon pine ile ayni anlama gelir.
  2. spruce ile ayni anlama gelir. köknar.