dutch elm disease

  1. İsim karaağaç hastalığı:
    Ceratostomella ulmi mantarının karaağaçlarda sebep olduğu yaprakları sarartıp
    solduarak döken bir kastalık.