european agreement on the transmission of applications for legal aid

  1. İsim, Uluslararası Hukuk Adli Yardım İçin Başvuruların İletilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Dair Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk