european coal and steel community

  1. İsim, Avrupa Birliği Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma
avrupa kömür ve çelik topluluğu danışma komitesi