gibson girl

  1. (C.D. Gibson'un tavsif ettiği) 1890 yıllarının ideal Amerikan kızı.