hunting, trapping and related service activities (nace code: a1.7)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 01.7)