ı am above doing that

bunu yapmaya tenezzül etmem