ındian pipe

pipo çiçeği
(Monotropa uniflora): K. Amerika ve Asyada yetişen, yapraksız sap üzerinde pipoya
benzer tek beyaz çiçek açan bir bitki.