ıt is neither fish, flesh nor fowl

Hiçbir özelliği yok/Ne olduğu belirsiz.