manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations (nace code: c21)

  1. İsim, Sanayi ve Zanaatler Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı (NACE kodu: 21)