new england boiled dinner

  1. buğulama, kapuska: sığır eti, lâhana, patates kaynatılarak yapılan yemek.